3 1 3 1
Specialisaties

Algemene oefentherapie
Voelt u zich beperkt in uw dagelijkse activiteiten vanwege pijn of moeizaam bewegen? Dan is het tijd om daar wat aan te doen! Bijvoorbeeld door middel van oefentherapie. Samen met u, gaat de oefentherapeut op zoek naar de oorzaak van de klachten. Met gerichte oefeningen en houdingsadviezen wordt u zich bewust van de manier waarop u beweegt. Het doel van oefentherapie is het verbeteren van stabiliteit, evenwicht, houding en dagelijks functioneren, thuis en ook op het werk.

Kinderoefentherapie
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of gaat het anders dan gebruikelijk. Dan is huppelen, springen en spelenderwijs leren niet zo vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen en er zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om vaardigheden onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met beperkte mogelijkheden toch zo optimaal mogelijk te functioneren. Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt.

Slaapoefentherapie
Slaapoefentherapie gegeven door de slaapoefentherapeut is gebaseerd op recente wetenschappelijk bewezen inzichten. Hierbij bestaat een samenwerkingsverband met het slaapcentrum van het ZGT. De slaap wordt bekeken vanuit het 24 uurs ritme, ofwel “hoe de omstandigheden, de spanning en de belasting overdag doorwerken in de nacht”, en “hoe het slaaptekort of de slechte kwaliteit van de slaap ’s nachts, doorwerken overdag”. Enerzijds worden er gesprekken gevoerd over de klachten en de problemen. Over jouw gedachten over de slaap en over belemmerde gewoontes of gedachten. Daarnaast wordt er geoefend, middels lichaamsgerichte oefeningen, hoe je kunt inslapen en/of doorslapen. En hoe beter om te kunnen gaan met spanning en stress.

Psychosomatisch oefentherapie
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke problemen die kunnen ontstaan door psychische oorzaken, spanning en stress. Daartoe behoren ook Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK voorheen SOLK) Daaronder verstaan we klachten waarvoor na lichamelijk onderzoek geen aanwijsbare oorzaak is gevonden. Binnen de psychosomatische oefentherapie werken we met de CEG methode. Dat wil zeggen: wat je voelt en gaat doen wordt bepaald door je denkpatroon. Hierbij spelen sterke emoties mee, waarvan iemand zich soms wel, maar vaker niet bewust is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het essentieel is te beseffen welke emoties bewust/onbewust meespelen en hoe het brein de klachten kan reguleren en remmen. Eveneens van belang is dat je het verband weet te leggen tussen de lichamelijke klachten en de (psychische) oorzaken hiervan.

Enkele voorbeelden:
• bij maagklachten kan ‘iets zwaar op je maag liggen’
• hoofdpijnklachten kunnen te maken hebben met ‘kopzorgen’ die je hebt
• wellicht ben je ‘jezelf voorbijgelopen’ bij overspannenheid of burn-out
• ‘iets wat je de adem beneemt’ kan zich uiten in hyperventilatie en angst

Inzicht in dit proces doet klachten sneller verdwijnen en bevordert herstel. Of zoals een cliënt het samenvatte: “De rek was eruit maar de veerkracht keert terug.“

Psychosomatische oefentherapie maakt gebruik van twee met elkaar verweven sporen:
1) Gesprekken, inzichten, oorzaken en de kern van de klacht. Samen bespreken we de manier waarop u om gaat met de klachten en hoe u dat anders zou kunnen aanpakken.
2) Therapeutische lichamelijke oefeningen om spanning te leren voelen. Het idee hierachter: “wanneer ik spanning kan opwekken, kan ik het dan ook weer laten verdwijnen?” We doen oefeningen gericht op het aanvoelen en leren aangeven van grenzen. En op het ervaren van adem, van rust en ontspanning, van eigenheid en kracht