1 2 3 4 4
Wat is Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is een erkende paramedische behandelmethode die gericht is op het opheffen, verminderen en voorkomen van lichamelijke klachten als gevolg van een slecht bewegingspatroon wat al dan niet wordt veroorzaakt door een bepaalde ziekte. Kenmerkend voor oefentherapie Cesar/Mensendieck is dat de oefentherapeut bij een klacht altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Onze praktijk is naast algemene oefentherapie ook gespecialiseerd in kinderoefentherapie. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje kinderoefentherapie.

Werkwijze
De eerste afspraak
Bij uw eerste afspraak vindt er een intakegesprek en een onderzoek plaats. Dit zal 30 a 45 min duren. Aan de hand van de bevindingen uit de intakegesprek en het onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden waarin rekening gehouden wordt met uw persoonlijke situatie en uw zorgvraag/hulpvraag. De behandelingen vinden 1 x per week plaats en duren een half uur.
Neem bij het eerste afspraak uw identiteitskaart, verzekeringsbewijs en verwijsbrief van de arts mee. Als u voldoende aanvullend verzekerd bent, kunnen wij de behandelingen bij uw verzekeraar declareren.

Screening via DTO
Als u zich zonder tussenkomst van een arts aanmeldt, zullen wij in eerste instantie een screening doen. Hiermee wordt bekeken of de problemen die u ervaart een indicatie geeft voor behandeling. Indien dit niet het geval is, zullen wij u adviseren om contact met uw huisarts op te nemen. In alle andere gevallen volgt het lichamelijke onderzoek om de samenhang tussen de klacht, lichaamshouding, bewegingsgewoontes en ademhaling te bepalen.

Behandelplan
Aan de hand van het behandelplan wordt er een behandelprogramma opgesteld gericht op uw klachten en individuele mogelijkheden. Het behandelprogramma bestaat uit een reeks behandelingen welke in de praktijk plaatsvinden. Voor een positieve resultaat is het essentieel om het aangereikte oefenprogramma ook thuis te oefenen.

Contact met derden
Aan het einde van de behandeling wordt er verslag gedaan aan uw verwijzend arts. In uw belang vinden wij overleg en contact met uw arts en/of specialist essentieel, dit gebeurd alleen in samenspraak met u. Naast het onderhouden van contact met uw arts of specialist, hebben wij ook relaties met andere (para)medici, zoals fysio-, manueel-, psychotherapeuten en logopedisten. Als wij van mening zijn dat een andere behandelmethode op een bepaald moment meer geschikt is voor de behandeling van uw klachten dan zullen wij u hierin adviseren.

Kinderoefentherapie
Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat vanzelf en bijna ongemerkt, maar bij sommige kinderen duurt het langer of gaat het anders dan gebruikelijk. Dan is huppelen, springen en spelenderwijs leren niet zo vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen en er zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om vaardigheden onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met beperkte mogelijkheden toch zo optimaal mogelijk te functioneren. Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt.

Na de opleiding tot oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft de kinderoefentherapeut zich verder gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen en de ontwikkeling daarvan. Hiervoor is een aparte Post-HBO opleiding afgerond. De kinderoefentherapeut onderzoekt, observeert en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies aan de ouders of verzorgers. Indien nodig wordt overlegd met andere disciplines zoals arts, leerkracht of logopedist.